Processtyrning

Vi hjälper er att dela upp verksamheten i logiska gränssnitt (huvudprocesser) och föreslår hur dessa kan styras och följas upp